O knihovně

Obecní knihovna Vědomice je umístěna v přízemí budovy obecního úřadu. O její historii si můžete přečíst zde.

Logo knihovny logograficky znázorňuje program naší knihovny:

otevřená kniha – půjčování knih a časopisů

skřítek – každá knihovna má svého skřítka Knihovníčka – program pro děti (výtvarné dílny, herna, akce pro děti, dětská „Knihovnička“ (první a druhé čtení)

šálek – od roku 2009 provozujeme kavárničku „U skřítka Knihovníčka“

sluníčko – je součástí znaku obce Vědomice a my jsme nedílnou součástí naší obce

V současné době je v knihovně umístěno kolem 1300 svazků knih ve stálém fondu. Dalších asi 150 knih 4x ročně je tzv. výměnný soubor z knihovny Litoměřice. Jak to funguje? Knihovna v Litoměřicích je pověřena regionálními funkcemi. Znamená to, že se stará o malé knihovny v regionu Litoměřicka. Jednou za tři měsíce do obcí rozváží výměnný soubor knih. Skladbu tohoto souboru si může knihovník dané knihovny určit sám. Ví.li, že jeho čtenáři jsou především děti, soubor může obsahovat převažující část dětských knih apod. Po 3 měsících knihovník knihy sbalí do tašek a ty mu jsou opět vyměněny za nový soubor.

Je to úžasný způsob, jak místní knihovny zatraktivnit pro čtenáře. I do těch nejmenších knihoven se tak dostanou například knižní novinky a krásně ilustrované dětské knihy.

Kromě půjčování knih a časopisů probíhají v knihovně pravidelné výtvarné dílny a od roku 2009 i pravidelná setkání seniorů v „Kavárničce u skřítka Knihovníčka“.

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich