O knihovně

Obecní knihovna Vědomice je umístěna v přízemí budovy obecního úřadu. O její historii si můžete přečíst zde.

Logo knihovny logograficky znázorňuje program naší knihovny:

otevřená kniha – půjčování knih a časopisů

skřítek – každá knihovna má svého skřítka Knihovníčka – program pro děti (výtvarné dílny, herna, akce pro děti, dětská „Knihovnička“ (první a druhé čtení)

šálek – od roku 2009 provozujeme kavárničku „U skřítka Knihovníčka“

sluníčko – je součástí znaku obce Vědomice a my jsme nedílnou součástí naší obce

V současné době je v knihovně umístěno kolem 1300 svazků knih ve stálém fondu. Dalších asi 150 knih 4x ročně je tzv. výměnný soubor z knihovny Litoměřice. Jak to funguje? Knihovna v Litoměřicích je pověřena regionálními funkcemi. Znamená to, že se stará o malé knihovny v regionu Litoměřicka. Jednou za tři měsíce do obcí rozváží výměnný soubor knih. Skladbu tohoto souboru si může knihovník dané knihovny určit sám. Ví-li, že jeho čtenáři jsou především děti, soubor může obsahovat převažující část dětských knih apod. Po 3 měsících knihovník knihy sbalí do tašek a ty mu jsou opět vyměněny za nový soubor.

Je to úžasný způsob, jak místní knihovny zatraktivnit pro čtenáře. I do těch nejmenších knihoven se tak dostanou například knižní novinky a krásně ilustrované dětské knihy.

Kromě půjčování knih a časopisů probíhají v knihovně pravidelné výtvarné dílny a od roku 2009 i pravidelná setkání seniorů v „Kavárničce u skřítka Knihovníčka“.

Knihovna slouží jako základna rovněž country souboru Babí Léto.

V knihovně od roku 2017 probíhá také pravidelné zdravotní cvičení pro seniory.

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain