Historie knihovny

První záznamy v kronice se váží k roku 1941. Za okupace bohužel knihovna prošla německou cenzurou a mnohé knihy z 1. světové války byly zničeny. 

Po Druhé světové válce se o knihovnu starala paní Zdenka Zamazalová (později provdaná Rybová). V roce 1958 převzal péči o knihovnu pan Josef Halák a v roce 1966 paní Marta Klementová. V tomto období čítala knihovna již 1 500 svazků. 

V roce 1977 o knihovnu začala pečovat paní Olga Dandová. V roce 1981 prošla knihovna adaptací, přibylo dalších 500 svazků a přestěhovala se z bývalého MNV (čp.13) do domu čp. 7.

V roce 1985 byla dostavěna budova dnešní radnice a knihovna byla přestěhována do prostor v prvním podlaží. 

V roce 1996 předala knihovnu paní Dandová  do péče paní Mileny Broftové, která se o ni s láskou starala až do září 2005. 

Od října 2005 převzala péči o knižní fond slečna Hana Legnerová. V roce 2006 byla (po předchozí úpravě nevyužitých prostor bývalého CO skladu) knihovna přemístěna do suterénu budovy OÚ. 

V roce 2007 nastoupila jako knihovnice Ing. Iva Fořtová. Byla dokončena automatizace knihovny. Při rekonstrukci budovy OÚ v roce 2008 byla knihovna propojena s malou tělocvičnou a byla zavedena voda. V roce 2010 byla instalována kuchyňská linka se sporákem a dřezem. Byl tak vytvořen multifunkční prostor pro pořádání kulturních akcí.

V roce 2009 jsme obdrželi Čestné uznání při příležitosti předání ceny Knihovna roku 2009 za širokou nabídku aktivit pro děti i dospělé a hledání netradičních způsobů spolupráce v obci.

V roce 2011 jsme obdrželi v krajském kole soutěže Vesnice roku Diplom za rozsáhlou a netradiční kulturní a komunitní činnost v obci.

Komentáře jsou uzavřeny.