Březen – měsíc čtenářů

Březen – měsíc čtenářů je celostátní akce podporující a propagující četbu, pořádaná každoročně v měsíci březnu. Vznikla v roce 2009 a jejím organizátorem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). Každý rok se k této akci svými aktivitami hlásí více než 400 veřejných knihoven z celé České republiky.

Březen – měsíc čtenářů navazuje na Březen – měsíc knihy (akce druhé poloviny 20. století) a Březen – měsíc internetu (akce posledních let) – vždy s významnou účastí knihoven.

I naše knihovna se hlásí k této akci a pořádá několik mimořádných akcí. Hned na začátku měsíce je to oceňování nejpilnějších čtenářů, dále akce pro děti z místní mateřské školy a také, již tradiční, Noc s Andersenem. Startuje také nová čtenářská soutěž pro děti – Sbíráme korálky.Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.