Ocenění knihovny

V roce 2011 jsme obdrželi Diplom za rozsáhlou a netradiční kulturní a komunitní činnost v obci.

V roce 2009 jsme obdrželi Čestné uznání při příležitosti předání ceny Knihovna roku 2009 za širokou nabídku aktivit pro děti i dospělé a hledání netradičních způsobů spolupráce v obci.