Akce v knihovně

V knihovně probíhá každý rok mnoho akcí. Zde je výčet některých z nich:

- pravidelné výtvarné dílny pro děti – 2x týdně

- kavárnička u skřítka Knihovníčka – každé pondělí dopoledne

- Noc s Andersenem – každoroční akce pro podporu dětského čtenářství – od roku 2008

- návštěva dětí z mateřské školy Vědomice – 1-2x ročně

- prázdniny v knihovně – od roku 2008 – výtvarné dílny, soutěže a hry, čtení pod stromem Pohádkovníkem, soutěž o nejpilnějšího čtenáře léta…

- „přívesnický“ tábor v knihovně – poprvé v roce 2011

- tématické soutěže (nejhezčí sněhulák, nejhezčí velikonoční kraslice…)

- vánoční a velikonoční výstavy, dílny a kavárničky

- výtvarné dílny pro dospělé

- velokonoce – kombinovaná akce – okruh na kole – start a cíl v knihovně, čajovna, herna

- „Od pondělí do pátku, posloucháme pohádku“ – akce Týdne čtení

- Kurz práce na počítači pro seniory

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich